ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਾ ਮੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ, ਤੁਹਾਡਾਯੋਗਾ ਮੈਟਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਇਹ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੈਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੰਧ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਮੈਟ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
A ਚੰਗੀ ਚਟਾਈਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਫੈਬਰਿਕ ਮੈਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਾ ਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਗਾ ਮੈਟ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਏਨਵੀਂ ਚਟਾਈ?ਖੈਰ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ!ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਾ ਮੈਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ:

  • ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ- ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ ਖਰਾਬ, ਪਤਲੀ, ਗੰਜੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
  • ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਤੁਹਾਡੀ ਚਟਾਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਟ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਤਿਲਕਣਾ- ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੈਟ ਨੂੰ ਫਿਸਲਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ 'ਤੇ ਫਿਸਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸਹੀ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਫਿਸਲ ਗਈ ਹੈ।
  • ਫਰੇਬਿੰਗ- ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਚਟਾਈ ਲਈ ਫਟਣਾ, ਛੇਕ ਜਾਂ ਰਿਪ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ।ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਟਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਗੰਧ- ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝਾ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ ਦੀ ਗੰਧ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਗੰਧ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

1


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਅਕਤੂਬਰ-17-2022